ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകൾ

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് കേരള സർക്കാർ
വിവരാവകാശം വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ
E-TENDER Tutorial- ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക   
ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് എറണാകുളം ജില്ല
LSGD ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം വികസന അതോറിറ്റി കാലിക്കറ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി
ഇ ടെൻഡറിംഗ് സിസ്റ്റം, കേരളം കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ്
കേരള വ്യവസായ, സാങ്കേതിക കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന നിർമിതി കേന്ദ്ര കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്
ചെന്നൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ വികസന അതോറിറ്റി