കഴിഞ്ഞ മറുപടികൾ

ക്രമ നമ്പര്. ചോദ്യാവലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഫയൽ റഫറൻസ് നമ്പർ കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
1  Mr.സിബു ജോർജ്ജ്  ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് സ്റ്റേഡിയം കോമൺ ഏരിയയും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും 4841/AO/2016/GCDA View/Download
 2  Mrs.ലൂസി സി ജെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഹെലിപാഡ് നില വാടകയും ഹീലിയം ബലൂണും  2357/AO/2017/GCDA View/Download
3  Mr.ചെഷയർ കെ ടി  ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് കലൂരിൽ പുതിയ കസേര വാങ്ങൽ 1978/AO/2017/GCDA View/Download
4  Mr.ജയകുമാർ ആർ ടെണ്ടർ തുകയും വിശദാംശങ്ങളും 1972/AO/2017/GCDA View/Download
5  Mr.പ്രവീൺ കെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ 3134/AO/2017/GCDA View/Download
6  Mrs. ദിവ്യ പി ജി  ജിസി‌ഡി‌എ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 2584/IO/2017GCDA View/Download
7  Mrs.ട്രീസ ആന്റണി  ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസിലെ ബി 1106,1107 മുറികളുടെ വാടക 1827/IO/2017/GCDA View/Download
8  Mr.ചെഷയർ കെ ടി  എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് പുതിയ കസേര വാങ്ങൽ 1978/IO/2017/GCDA View/Download
9  Mrs. ജയശ്രീ ജയപ്രകാശ്   2002/IO/2017/GCDA View/Download
10  Mr.കെ വി ഗോപി  രസീത് വിശദാംശങ്ങൾ 2194 ജിസിഡിഎ 2076/IO/2017/GCDA View/Download
11  Mr.ഇമ്മാനുവൽ എസ്ടി ലോറൻസ്  എളംകുളം പടിഞ്ഞാറൻ ഡിടിപി പദ്ധതി 2257/IO/2017/GCDA View/Download
12  Dr. മെയ് മാത്യു  അഭ്യർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് 11/4/17 ൽ മറുപടി നൽകുക 3088/IO/2017/GCDA View/Download
13  Mrs. ജയശ്രീ ജയപ്രകാശ്  പനമ്പിളി നഗർ ഭവന പദ്ധതിയിൽ വീടിന്റെ പ്ലോട്ട് വിൽപ്പന ഡീഡ് 3220/IO/2017/GCDA View/Download
14 Mrs. കുമാരി മോഹൻ    4152/IO/2017/GCDA View/Download
15  Mr.വിഷ്ണു പ്രതാപൻ  പനമ്പിളി നഗർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലാൻ 3835/IO/2017/GCDA View/Download
16  Mr.ബാലകൃഷ്ണൻ  ടൗൺ പ്ലാനർ പോസ്റ്റ്  3541/IO/2017/GCDA View/Download
17  Mr.അഷ്മം സി എം പോസ്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഡിടിപി, ടിപി, എടിപി 3540/IO/2017/GCDA View/Download
18  Mr.എ ജെ പോൾ  കടവന്ത്ര മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ 3539/IO/2017/GCDA View/Download
19  Mr.എ എക്സ് ഗിൽ‌ബെർട്ട്  നികുതി വിശദാംശങ്ങൾ LAR കേസ് 3473/IO/2017/GCDA View/Download
20  Mr. എസ് രാജൻ  ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് ജലവിതരണ വിശദാംശങ്ങൾ 3413/IO/2017/GCDA View/Download
21  Mr.എം എ ഫ്രാൻസിസ്  കടവന്ത്ര മാർക്കറ്റ് റൂമുകൾ 3399/IO/2017/GCDA View/Download
22  AD.പി ആർ ജയകൃഷ്ണൻ  സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവും വിശദാംശങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു 3319/IO/2017/GCDA View/Download
23  Mr.കെ ഓ ജോണി  G.O., ആസൂത്രണ ലേയൗട്ട് 3295/IO/2017/GCDA View/Download
24  Mr.പി എൻ വിനോദ് കുമാർ  സ്കെച്ച്  3239/IO/2017/GCDA View/Download
25  Mr.കെ ടി ചെഷയർ Pപനമ്പിളി നഗർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അലോട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ  8096/IO/2017/GCDA View/Download
26  Mrs.സ്റ്റാൻലി വർഗ്ഗീസ്  സൂര്യ എൻക്ലേവ് അപ്പാർട്ട്മെന്റും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും 73/IO/2017/GCDA View/Download
27  Mr.കെ ടി ചെഷയർ  വാട്ടർ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ് കൺസൾട്ടൻസി ടെണ്ടർ - ജെ എൻ ഐ എസ് കലൂർ 159/IO/2017/GCDA View/Download
28  Mr.ജെയ്‌സൺ  സൂര്യ എൻക്ലേവ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലാൻ കോപ്പി 927/IO/2017/GCDA View/Download
29  Mr. നിപിൻ പി ജെ   1239/IO/2017/GCDA View/Download
30   Mr. നിപിൻ പി ജെ   1248/IO/2017/GCDA View/Download
31  Mr.കെ ടി ചെഷയർ

ചെയർമാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ ഇനങ്ങൾ വാങ്ങുക

1658/IO/2017/GCDA View/Download
32  Mr. മുഹമ്മദ് തമ്മം മുഹമ്മദ് തമ്മത്തിന്റെ പരാതി 1705/IO/2017/GCDA View/Download
33  Mr.കെ ടി ചെഷയർ  ജിസിഡിഎയുടെ ഭൂമി വിൽപ്പന നിയമങ്ങൾ 1851/IO/2017/GCDA View/Download
34     2063/IO/2017/GCDA View/Download
35  Mr.കെ ടി ചെഷയർ  ജിസിഡിഎയും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനും തമ്മിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു  7921/IO/2017/GCDA View/Download
36  പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ത്രിപുനിത്തുര കോർപ്പറേഷൻ  Request on 14/12/16 7732/IO/2017/GCDA View/Download
37  Mr. എൻ എം നഹാസ്  OS 1 റൂം പരിപാലനം 7801/IO/2017/GCDA View/Download
38  Mr.എൻ എം നഹാസ്  ഫയലിന്റെ പകർപ്പ് 3480 / എസ്റ്റേറ്റ് / ബി 2/2015 / ജിസിഡിഎ 7802/IO/2017/GCDA View/Download
39  Mr.പി റഷീദ്  28706/16 ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹരജി 7805/IO/2017/GCDA View/Download
40  Mr.ഷിമോൻ എൻ എക്സ്  ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ജോലി സമയം 7869/IO/2017/GCDA View/Download
41  Mr. ആൽബർട്ട് ജെയിംസ്  പനമ്പിളി നഗറിൽ കശ്യപ് സൈഗലിന് കിയോസ്‌ക് അനുവദിച്ചു 72/IO/2017/GCDA View/Download
42  Mr. പി കെ രാജൻ  മഴവില്ല് ബ്രിഡ്ജ് മറൈൻ ഡ്രൈവിന് സമീപം അനുവദിച്ച ഷോപ്പ്  88/IO/2017/GCDA View/Download
43  Mrs. വിൽസി വർഗ്ഗീസ്  മുദ്ര ഡാൻസ് സ്കൂൾ അലോട്ട്മെന്റ്  191/IO/2017/GCDA View/Download
44  Mr.കെ ടി ചെഷയർ  ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് കെട്ടിട ചെലവും വിശദാംശങ്ങളും  200/IO/2017/GCDA View/Download
45  Mr.കെ ടി ചെഷയർ  ജിസിഡിഎയും ലയൺസ് ക്ലബ് പാട്ടവും  1094/IO/2017/GCDA View/Download
46  Mr.ആർ ലാലു  മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ് 6/5/15 മുതൽ 26/11/15 വരെ 1153/IO/2017/GCDA View/Download
47   Mr.കെ ടി ചെഷയർ  എളംകുളം പടിഞ്ഞാറൻ ഡിടിപി സ്കീം പനമ്പിള്ളി നഗർ 1308/IO/2017/GCDA View/Download
48   Mr.കെ ടി ചെഷയർ  ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ  1309/IO/2017/GCDA View/Download
49  Mr.അബ്ദുൾ റഷീദ്  Portable bunk tender details on CMDS complex 1458/IO/2017/GCDA View/Download
50  Mr.രമേശൻ കെ എ  നിത്യ രാമചന്ദ്രന്റെ നിയമനം 1531/IO/2017/GCDA View/Download
51  Mr. എ കെ ജയൻ  എളംകുളം വെസ്റ്റ് ഡിടിപി സർവേ നമ്പർ: 724,944 വിശദാംശങ്ങൾ 1537/IO/2017/GCDA View/Download
52  Mrs.ട്രീസ ആന്റണി  ഷോപ്പുകൾ JNIS B1105,1105A വാടക വിശദാംശങ്ങൾ 1659/IO/2017/GCDA View/Download
53  Mr. വി എസ് അത്മാൻ   300/IO/2017/GCDA View/Download
54  കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം   1487/IO/2017/GCDA View/Download
55 Mr.ജിവിൻ പി ജി ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ / ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 ലെ ഒഴിവ് 4638/IO/2017/GCDA View/Download
56 Mr.കെ ടി ചെഷയർ ജിസിഡിഎ എഎംസി കരാർ 2014 4654/IO/2017/GCDA View/Download
57 Mr.ജോസെഫ് കൈലാത്ത് ഡ്രോയിംഗുകൾ 4724/IO/2017/GCDA View/Download
58 Mr.സിയാദ് എ പ്ലോട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ 402 പനമ്പിളി നഗർ 5172/IO/2017/GCDA View/Download
59 ചെയർമാൻ, ഹാർട്ട് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ   10/3/2016 റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ 13712 വിശദാംശങ്ങൾ 3734/IO/2017/GCDA View/Download
60 Mr. പി കെ അശോകൻ മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 3742/IO/2017/GCDA View/Download
61 Dr.മെയ് മാത്യു

ഫയൽ നമ്പർ 5951 / PL1 / 15 / GCDA വിശദാംശങ്ങൾ

3858/IO/2017/GCDA View/Download
62 Mr.പി എ Siddique

എറണാകുളം സിഎംഡിഎസ് ഷോപ്പുകൾ പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നു 

3870/IO/2017/GCDA View/Download
63 Mrs. സുമിത എസ്

31/1/17 ന് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നു

3905/IO/2017/GCDA View/Download
64 Mr. വി എസ് ബോബൻ

20/1/17 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പെൻഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ

3919/IO/2017/GCDA View/Download
65 Mr. ബിജോയ് ജോസ്

20/1/17 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പെൻഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ

3920/IO/2017/GCDA View/Download
66 Mr.ജോസഫ് കൈലത്ത്

ഡ്രോയിംഗുകൾ

4026/IO/2017/GCDA View/Download
67 അഡ്വ. പി ആർ ജയകൃഷ്ണൻ   4481/IO/2017/GCDA View/Download
68 Mr. ഇ എക്സ് ജഡ്സൺ 12 ബി വിശദാംശങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യരുത്  5064/IO/2017/GCDA View/Download
69 Dr.മെയ് മാത്യു ഫയൽ നമ്പർ 5951 / PL1 / 15 / GCDA  current file and note file 3058/IO/2017/GCDA View/Download
70 Mr. ബാലകൃഷ്ണൻ ഒ എടിപി പ്രമോഷൻ ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരം 3743/IO/2017/GCDA View/Download
71 Mr. സി കൃഷ്ണൻ 13/9/2017 ന് അപേക്ഷ ലഭിച്ചു 7263/IO/2017/GCDA View/Download
72 Mr.ബാബിത്ത് കുഞ്ഞ് 108/3 ബി പ്രോപ്പർട്ടി വിശദാംശങ്ങൾ 6748/IO/2017/GCDA View/Download
73 Mr.ഷാജൻ കെ കെ 1/1 / 12-12 / 8/17 തമ്മിലുള്ള ടെൻഡറുകൾ 6579/io/2017/GCDA View/Download
74 Mr.ചെഷെയർ കെ ടി 17 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഫിഫ 6567/IO?2017/GCDA View/Download
75 Mr. സാമുവൽ ബേബി മാപ്പ് പകർപ്പ് 6272/IO/2017/GCDA View/Download
76 Mr. പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവ് 26-50  6238/IO/2017/GCDA View/Download
77 Mr.മിഥുൻ എൻ S SMET ഓട്ടോമേഷൻ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നു 6212/IO/2017/GCDA View/Download
78  Mr. ഇ എക്സ് ജഡ്സൺ 906/1 ജിസി‌ഡി‌എയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രദേശം 6103/IO/2017/GCDA View/Download
79  Mr.വിനോദ് ഡി  ത്രിപുനിത്തുറയിലെ ഉപഗ്രഹ നഗരം 6098/IO/2017/GCDA View/Download
80  Mr.മനോജ് എൻ ആർ  ജിസിഡിഎ ഓഫീസിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ 5754/IO/2017/GCDA View/Download
 81 Mr. ജോൺസൺ ജോൺ പനാംപില്ലി നഗർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് റൂം 27-28 വിശദാംശങ്ങൾ  5604/IO/2017/GCDA View/Download 
 82 Mr. ബിജു കെ എ കനയന്നൂർ വില്ലേജ് സർവേ നമ്പർ 443/34 വിശദാംശങ്ങൾ 5384/IO/2017/GCDA View/Download
 83 Mr. ജോസ് EWS 824 7350/IO/2017/GCDA View/Download
 84  Mr/ പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ബന്ധം 7217/IO/2017/GCDA View/Download
85 Mr/ പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ അറ്റാച്മെൻറ് 6238/IO/2017/GCDA View/Download
86   Mr.ചെഷെയർ കെ ടി  2015-16 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 7359/IO/2017/GCDA View/Download
 87 Mr.പ്രേമചന്ദ്രൻ സ്റ്റാഫ് വിശദാംശങ്ങൾ  7404/IO/2017/GCDA View/Download
 88 Mr. ആർ വിജയൻ അറ്റാച്മെൻറ് 6703/IO/2017/GCDA View/Download
 89  Mr. എ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി അറ്റാച്മെൻറ്  7414/IO/2017/GCDA View/Download
 90  Mr.ചെഷെയർ കെ ടി പ്രിൻസ് ടി ആന്റണി എടുത്ത ടെണ്ടർ  7694/IO/2017/GCDA View/Download
91  Mr.അബ്ദുൾബാരി ഡിM  അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കാൻ  6176/IO/2017/GCDA View/Download
92  Mr.മുഹമ്മദ് തമീം JNIS 1105 റൂം വിശദാംശങ്ങൾ 7782/IO/2017/GCDA View/Download
 93  Mr. ഇ ബി സുരേഷ് ബാബു  മാവേലിപുരം ഭവന പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ  7782/IO/2017/GCDA View/Download
 94  Mr. വിൻഡോ സി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ  7390/IO/2017/GCDA View/Download
 95  Mr. എബ്നെസർ സി ​​എൽ അറ്റാച്മെൻറ്  6892/IO/2017/GCDA View/Download
96 Mr.മുഹമ്മദ് തമീം കലൂർ ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് ഷോപ്പ് നമ്പർ 1105 എ,B  Details  9462/IO/2017/GCDA View/Download
97 Mr.കോട്ടത്താൽ വിജയൻ അറ്റാച്മെൻറ്   8288/IO/2017/GCDA View/Download
98 Mr.സുമേഷ് ടി.ബി. ലീസ് ലീഡ് നമ്പർ 1173/16 കരാർ  9044/IO/2017/GCDA View/Download
99 Mr. ജൂഡ്‌സൺ അറ്റാച്മെൻറ് 9896/IO/2017/GCDA View/Download
100 Mrs.ഗീത 2013-15 ടിപി വിശദാംശങ്ങൾ 9915/IO/2017?GCDA View/Download
101 Mr.ആൽബർട്ട് ജെയിംസ്  സ്റ്റുഡിയോ -9 പനമ്പില്ലി നഗർ 8087/IO/2017/GCDA View/Download
102 Mr. വിജയൻ കോട്ടത്തല നഗര-രാജ്യ ആസൂത്രണ നിയമങ്ങൾ  8288/IO/2017/GCDA View/Download
103 Mr.ടി ആർ പലതും ടൗൺ പ്ലാനർ   8334/IO/2017/GCDA View/Download
104 Mr.ഗിൽബെർട്ട് അറ്റാച്മെൻറ് 8335/IO/2017/GCDA View/Download
105 Mr.ഗിൽബെർട്ട് അറ്റാച്മെൻറ് 8336/IO/2017/GCDA View/Download
106 Mr.ഗിൽബെർട്ട് കെ കെ റോഡ് 8338/IO/2017/GCDA View/Download
107 Mr.ഗിൽബെർട്ട് എളംകുളം വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ 330/14 8339/IO/2017/GCDA View/Download
108 Mr.ഗിൽബെർട്ട് സർവേ നമ്പർ 330/3, 330/13, 330/7, 330/4 എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഒഴിവാക്കുന്ന ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് നൽകുക. 8340/IO/2017/GCDA View/Download
109 Mr.ഗിൽബെർട്ട് കലൂർ-കടവന്ത്ര റോഡിന്റെ വിന്യാസം മാറ്റുന്നു 8341/IO/2017/GCDA View/Download
110 Mr.ഗിൽബെർട്ട് സർവേ നമ്പർ 330/11 ൽ നിന്ന് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പ്രൊപ്രൈറ്റർ മഹാരാജ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് ഇളവ് ഉത്തരവ് നൽകി 8342/IO/2017/GCDA View/Download
 111  Mr.ഓറിയൻ തോമസ്  എളംകുളം പടിഞ്ഞാറ് 904/4 മുള്ളു;   8536/IO/2017/GCDA DowViewnload
 112  Mr.റോക്‌സൺ അഖിൽ  ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ്   9278/IO/2017/GCDA View/Download
         
        View/Download