കഴിഞ്ഞ മറുപടികൾ

.

ക്രമ നമ്പര്. ചോദ്യാവലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഫയൽ റഫറൻസ് നമ്പർ കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
1 ശ്രീ.സിബു ജോർജ്ജ് ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് സ്റ്റേഡിയം കോമൺ ഏരിയയും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും 4841/AO/2016/GCDA View/Download
2 ശ്രീമതി.ലൂസി സി ജെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഹെലിപാഡ് നില വാടകയും ഹീലിയം ബലൂണും 2357/AO/2017/GCDA View/Download
3 ശ്രീ.ചെഷയർ കെ ടി ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് കലൂരിൽ പുതിയ കസേര വാങ്ങൽ 1978/AO/2017/GCDA View/Download
4 ശ്രീ.ജയകുമാർ ആർ ടെണ്ടർ തുകയും വിശദാംശങ്ങളും 1972/AO/2017/GCDA View/Download
5 ശ്രീ.പ്രവീൺ കെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ 3134/AO/2017/GCDA View/Download
6 ശ്രീമതി.ദിവ്യ പി ജി ജിസി‌ഡി‌എ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 2584/IO/2017GCDA View/Download
7 ശ്രീമതി.ട്രീസ ആന്റണി ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസിലെ ബി 1106,1107 മുറികളുടെ വാടക 1827/IO/2017/GCDA View/Download
8 ശ്രീ.ചെഷയർ കെ ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസ് പുതിയ കസേര വാങ്ങൽ 1978/IO/2017/GCDA View/Download
9 ശ്രീമതി.ജയശ്രീ ജയപ്രകാശ് . 2002/IO/2017/GCDA View/Download
10 ശ്രീ.കെ വി ഗോപി രസീത് വിശദാംശങ്ങൾ 2194 ജിസിഡിഎ 2076/IO/2017/GCDA View/Download
11 ശ്രീ.ഇമ്മാനുവൽ എസ്ടി ലോറൻസ് എളംകുളം പടിഞ്ഞാറൻ ഡിടിപി പദ്ധതി 2257/IO/2017/GCDA View/Download
12 ശ്രീമതി.മെയ് മാത്യു അഭ്യർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് 11/4/17 ൽ മറുപടി നൽകുക 3088/IO/2017/GCDA View/Download
13 ശ്രീമതി.ജയശ്രീ ജയപ്രകാശ് പനമ്പിളി നഗർ ഭവന പദ്ധതിയിൽ വീടിന്റെ പ്ലോട്ട് വിൽപ്പന ഡീഡ് 3220/IO/2017/GCDA View/Download
14 ശ്രീമതി.കുമാരി മോഹൻ . 4152/IO/2017/GCDA View/Download
15 ശ്രീ.വിഷ്ണു പ്രതാപൻ പനമ്പിളി നഗർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലാൻ 3835/IO/2017/GCDA View/Download
16 ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ ടൗൺ പ്ലാനർ പോസ്റ്റ് 3541/IO/2017/GCDA View/Download
17 ശ്രീ.അഷ്മം സി എം പോസ്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഡിടിപി, ടിപി, എടിപി 3540/IO/2017/GCDA View/Download
18 ശ്രീ.എ ജെ പോൾ കടവന്ത്ര മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ 3539/IO/2017/GCDA View/Download
19 ശ്രീ.എ എക്സ് ഗിൽ‌ബെർട്ട് നികുതി വിശദാംശങ്ങൾ LAR കേസ് 3473/IO/2017/GCDA View/Download
20 ശ്രീ.എസ് രാജൻ

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\PHP\ext\php_pdo_sqlsrv_54_ts.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: