പാർപ്പിടo

ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചി ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി, ജിസി‌ഡി‌എ 1976 ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ, 6 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അടങ്ങുന്ന ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചി മേഖലയിൽ ചിട്ടയായതും ആസൂത്രിതവുമായ ഒരു വികസനത്തിന് സൂത്രധാരൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ. പിന്നീട് കേരള സർക്കാർ ഗോഷ്രി ഐലന്റ്സ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, ജിഡ, ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചി മേഖലയിലെ 8 ദ്വീപ് പഞ്ചായത്തുകളും 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുത്തി. നിലവിലെ ജിസി‌ഡി‌എ പ്രദേശം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു,  632 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള 9 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 21 പഞ്ചായത്തുകളും. കൊച്ചി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വികസന ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും ജിസിഡിഎയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട്. ജിസി‌ഡി‌എയുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിശദമായ ട Planning ൺ പ്ലാനിംഗ് സ്കീമുകളും കൊച്ചി സെൻ‌ട്രൽ നഗരത്തിനായുള്ള ഘടന പദ്ധതിയും ഉണ്ട്.

വികസനത്തിന്റെ മുൻ‌ഗണനാ മേഖലകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും അടിയന്തിര പുരോഗതിക്കായി മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ജിസി‌ഡി‌എ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്.  ഈ അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ച വികസന പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

1 നഗര ആസൂത്രണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ
2 നഗരവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണവും പഠനവും
3 പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സ development കര്യ വികസനം
i. പാർപ്പിട0
ii. റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ & ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമ്മാണം
iii. വാണിജ്യ അടിസ്ഥാന സ development കര്യ വികസനം
iv. സമീപസ്ഥല വികസന പദ്ധതികൾ
v. പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികൾ
vi. വിനോദ സൗ കര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി
vii. സ്റ്റേഡിയ, കായിക സമുച്ചയങ്ങൾ etc.

ഈ മേഖലകളിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്,

പാർപ്പിടo

 

ക്രമ .നം സ്കീമുകളുടെ പേര് നം.വാസയോഗ്യമായ യൂണിറ്റുകൾ നം.പ്ലോട്ടുകൾ പരാമർശത്തെ

1

പനമ്പിളി നഗർ

556

600

-

2

ഗാന്ധി നഗർ

920

2

-

3

സൗത്ത് കൊമേർഷ്യൽ സെന്റർ

36

20

 

4

ഇന്ദിര നഗർ (അണ്ടർ തേവര-പെരന്ദൂർ കനാൽ ഡിടിപി സ്കീം

DTP Scheme

156

55

 

5

ചിലവന്നൂർ

-

11

 

6

തോട്ടക്കട്ടുകര

-

122

 

7

ആലുവ

26

-

 

8

പറവൂർ

50

-

 

9

വടുതല

56

-

 

10

തൃക്കാക്കര

191

378

 

11

എടത്തല

202

-

 

12

കസ്തൂർബ നഗർ

100

-

 

13

ശാസ്ത്രി നഗർ

104

-

 

14

കൂവപ്പടം

170

-

 

15

വർക്കിംഗ് ജേണലിസ്റ്റുകൾ

72

-

 

16

രാമേശ്വരം വെസ്റ്റ്

60

238

 

17

മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ അശോകയും തരംഗിനി ഫ്ലാറ്റുകളും

204

-

 

18

ഗാന്ധി നഗറിലെ ഫ്ലാറ്റ്

48

-

 

19

കലൂർ

-

28

 

 

 

മേൽപ്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ നിരവധി കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾക്ക് വികസിത ഭൂമി ജിസിഡിഎ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ പി & ടി, എൽഐസി, കസ്റ്റംസ് & സെൻട്രൽ എക്സൈസ്, പാസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ്, ആദായനികുതി വകുപ്പ്, വിവിധ ബാങ്കുകൾ, നേവി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, വിഎസ്എൻഎൽ, കൊച്ചി ഷിപ്പ് യാർഡ്, സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ, എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിങ്ങ് സൊസൈറ്റികൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ. വിവിധ ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികളിലൂടെ അതോറിറ്റി അതിന്റെ വികസന ആയുധങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ദുർബല വിഭാഗത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികൾ ഇവയാണ്;

 

കരീത്തല & ഉദയ കോളനി: -

എളംകുളം നോർത്ത് വിശദമായ നഗര ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി. ഈ ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 152 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.

 

കൂത്താപ്പാടി കോളനി :-

ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി ഏലാംകുളം റോഡ് ഡിടിപി പദ്ധതി പ്രകാരം 36 വീടുകൾ ഇവിടെ നിർമിച്ചു

 

തമ്മനം കോളനി :-

ഈ ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 197 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.

 

ഫോർട്ട് കൊച്ചി കോളനി:-

ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 60 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.