പാർപ്പിടo

ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചി ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി, ജിസി‌ഡി‌എ 1976 ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ, 6 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അടങ്ങുന്ന ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചി മേഖലയിൽ ചിട്ടയായതും ആസൂത്രിതവുമായ ഒരു വികസനത്തിന് സൂത്രധാരൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ. പിന്നീട് കേരള സർക്കാർ ഗോഷ്രി ഐലന്റ്സ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, ജിഡ, ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചി മേഖലയിലെ 8 ദ്വീപ് പഞ്ചായത്തുകളും 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുത്തി. നിലവിലെ ജിസി‌ഡി‌എ പ്രദേശം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു,  632 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള 9 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 21 പഞ്ചായത്തുകളും. കൊച്ചി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വികസന ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും ജിസിഡിഎയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട്. ജിസി‌ഡി‌എയുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിശദമായ പ്ലാനിംഗ് സ്കീമുകളും കൊച്ചി സെൻ‌ട്രൽ നഗരത്തിനായുള്ള ഘടന പദ്ധതിയും ഉണ്ട്.

വികസനത്തിന്റെ മുൻ‌ഗണനാ മേഖലകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും അടിയന്തിര പുരോഗതിക്കായി മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ജിസി‌ഡി‌എ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്.  ഈ അധികൃതര്‍ ആരംഭിച്ച വികസന പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

1 നഗര ആസൂത്രണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ
2 നഗരവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണവും പഠനവും
3 കിഴക്കൻ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എച്ച്ഐജി ഫ്ലാറ്റുകൾ
4 കക്കനാട്ടിലെ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ
5 പനമ്പിളി നഗറിലെ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം
6 പോലുള്ള അടിസ്ഥാന വികസനം
i. പാർപ്പിടO
ii. റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ & ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമ്മാണം
iii. വാണിജ്യ അടിസ്ഥാന വികസനം
iv. സമീപസ്ഥല വികസന പദ്ധതികൾ
v. പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികൾ
vi. വിനോദ സൗകര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി
vii. സ്റ്റേഡിയ, കായിക സമുച്ചയങ്ങൾ.

ഈ മേഖലകളിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്,

പാർപ്പിടo

 

ക്രമ .നം സ്കീമുകളുടെ പേര് നം.വാസയോഗ്യമായ യൂണിറ്റുകൾ നം.പ്ലോട്ടുകൾ പരാമർശത്തെ

1

പനമ്പിളി നഗർ

556

600

-

2

ഗാന്ധി നഗർ

920

2

-

3

സൗത്ത് കൊമേർഷ്യൽ സെന്റർ

36

20

 

4

ഇന്ദിര നഗർ (അണ്ടർ തേവര-പെരന്ദൂർ കനാൽ ഡിടിപി സ്കീം

DTP Scheme

156

55

 

5

ചിലവന്നൂർ

-

11

 

6

തോട്ടക്കട്ടുകര

-

122

 

7

ആലുവ

26

-

 

8

പറവൂർ

50

-

 

9

വടുതല

56

-

 

10

തൃക്കാക്കര

191

378

 

11

എടത്തല

202

-

 

12

കസ്തൂർബ നഗർ

100

-

 

13

ശാസ്ത്രി നഗർ

104

-

 

14

കൂവപ്പടം

170

-

 

15

വർക്കിംഗ് ജേണലിസ്റ്റുകൾ

72

-

 

16

രാമേശ്വരം വെസ്റ്റ്

60

238

 

17

മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ അശോകയും തരംഗിനി ഫ്ലാറ്റുകളും

204

-

 

18

ഗാന്ധി നഗറിലെ ഫ്ലാറ്റ്

48

-

 

19

കലൂർ

-

28

 

 

 

മേൽപ്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ നിരവധി കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾക്ക് വികസിത ഭൂമി ജിസിഡിഎ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ പി & ടി, എൽഐസി, കസ്റ്റംസ് & സെൻട്രൽ എക്സൈസ്, പാസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ്, ആദായനികുതി വകുപ്പ്, വിവിധ ബാങ്കുകൾ, നേവി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, വിഎസ്എൻഎൽ, കൊച്ചി ഷിപ്പ് യാർഡ്, സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ, എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിങ്ങ് സൊസൈറ്റികൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ. വിവിധ ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികളിലൂടെ അതോറിറ്റി അതിന്റെ വികസന ആയുധങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ദുർബല വിഭാഗത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികൾ ഇവയാണ്;

 

കരീത്തല & ഉദയ കോളനി: -

എളംകുളം നോർത്ത് വിശദമായ നഗര ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി. ഈ ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 152 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.

 

കൂത്താപ്പാടി കോളനി :-

ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി ഏലാംകുളം റോഡ് ഡിടിപി പദ്ധതി പ്രകാരം 36 വീടുകൾ ഇവിടെ നിർമിച്ചു

 

തമ്മനം കോളനി :-

ഈ ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 197 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.

 

ഫോർട്ട് കൊച്ചി കോളനി:-

ചേരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 60 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.