മാധ്യമ വാർത്തകൾ


കാക്കനാട് (ദി ഹിന്ദു) ആലുവയിൽ കൈയേറ്റ ഭൂമി ജിസിഡി‌എ വീണ്ടെടുത്തു


ജിസി‌ഡി‌എ (ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) യിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേഷൻ റോഡ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി


കലൂർ- കടവന്ത്ര റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി (ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)


20.4.2017 ജെഎൻഐ സ്റ്റേഡിയം കലൂരിലെ അനധികൃത ഉപയോഗം ജിസി‌ഡി‌എ നീക്കംചെയ്യുന്നു(ദി ഹിന്ദു)


20.02.2017 ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കാൻ ജിസിഡിഎ (മീഡിയ വൺ ടിവി)


20.02.2017 ജിസി‌ഡി‌എ സുതാര്യതയിലേക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു (കടപ്പാട്: ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)


20.02.2017 ജിസി‌ഡി‌എ അതിന്റെ നഷ്ടം പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു (കടപ്പാട്: ഡെക്കാൻക്രോണിക്കിൾ)


18.02.2017 മുണ്ടംവേലിയിലെ ടൂറിസം കൂട് മത്സ്യ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് (കടപ്പാട്: മലയാള മനോരമ)


18.02.2017 മുണ്ടംവേലിയിലെ ടൂറിസം കൂട് മത്സ്യ കൃഷി വിളവെടുപ്പ്(കടപ്പാട്: ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)


28.09.2016 എൽ‌എസ്‌ജിഡി പീരുമേഡ് റോഡ് വർക്ക് ക്രമക്കേട് (കടപ്പാട്: മാതൃഭൂമി)


08.09.2016 ജിസി‌ഡി‌എ ഒരു വെള്ള ആനയാണോ?(കടപ്പാട്: ദി ഹിന്ദു)


05.09.2016 ദുരിത പൂർണമായ യാത്ര നൽകുന്ന റോഡുകൾ നല്ല അന്തരീക്ഷം തകർത്തേക്കാം (കടപ്പാട്: ദി ഹിന്ദു)


19.08.2016 പനമ്പിളി നഗറിനായി 'മിക്സഡ് സോൺ' ടാഗ് സംരക്ഷിക്കാൻ ലേലം വിളിക്കുക (കടപ്പാട്: ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)


01.08.2016 വികസനത്തിനായി അതിർത്തികൾ നീക്കുന്നു (കടപ്പാട്: ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)


06.03.2016 ജിസി‌ഡി‌എ പ്രധാന പദ്ധതികൾ‌ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു(കടപ്പാട്: ദി ഹിന്ദു)


06.05.2016 ജിസി‌ഡി‌എ, വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി മാറുന്ന ഹൗ സിംഗ് കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ (കടപ്പാട്: ദി ഹിന്ദു)


24.02.2016 ജിസിഡിഎ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു; ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും (കടപ്പാട്: ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)


12.01.2016 കൊച്ചി വികസനത്തിന് ഭൂമിയുടെ കുറവ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് (കടപ്പാട്: ദി ഹിന്ദു)


07.09.20വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റി സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു (കടപ്പാട്: ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിൾ)

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\PHP\ext\php_pdo_sqlsrv_54_ts.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: