അവലോകനം

1920 ലെ മദ്രാസ് നഗരസംവിധാനനിയമം 1108 ലെ തിരുവിതാംകൂർ നഗരസംവിധാനനിയമം IV നും കീഴിൽ ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡവലപ്മെൻറ് അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്നു. G.O. (MS) No.19176 / LA

 

കൊച്ചി മേഖലയുടെ ഔപചാരിക വികസന ആസൂത്രണത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയായി 1965 ൽ ഒരു ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. അതേ വർഷം തന്നെ ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചി മേഖലയ്ക്കായി ഒരു സംയുക്ത നഗര ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു, ഈ സമിതിയെ ഒരു ട്രസ്റ്റിലേക്ക് ഉയർത്തി. അതായത്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൊച്ചി നഗരആസൂത്രണ ട്രസ്റ്റ്. കാലക്രമേണ, കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ സജ്ജീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യം അധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലായി.

 

കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ, 9 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 21 പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 732 കിലോമീറ്റർ 2 വിസ്തൃതിയാണ് ജിസിഡിഎയുടെ അധികാരപരിധി. തുടർന്ന് ഗോഷ്രി ദ്വീപുകളും വികസന സമിതി (ജിഡ) രൂപീകരിച്ചു. (എം‌എസ്) നമ്പർ 114/94 / എൽ‌എഡി 18-05-1994 തീയതിയിൽ 8 ദ്വീപ് പഞ്ചായത്തുകളും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ രണ്ട് വാർഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 100 കിലോമീറ്റർ 2 വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തന്തോന്നിത്തുരുത്തും ഫോർട്ട് വൈപ്പിനും ജിസി‌ഡി‌എയുടെ അധികാരപരിധി 632 കിലോമീറ്റർ 2 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

 

കോർപ്പറേഷൻ:  ഫോർട്ട് വൈപീൻ, ഗുണ്ടു ദ്വീപ്, തന്തോണിതുരുത്തു ഒഴികെ കൊച്ചി

 

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ: ആലുവ, നോർത്ത് പറവൂർ, അങ്കമാലി, പെരുമ്പാവൂർ ,തൃപ്പൂണിത്തുറ,കളമശ്ശേരി ,മരട് ,തൃക്കാക്കര , എലൂർ.

 

പഞ്ചായത്തുകൾ: ചെല്ലാനം ,കുമ്പളങ്ങി ,മുളന്തുരുത്തി ,ചേരാനല്ലൂർ കുമ്പളം ,ഉദയംപേരൂർ ,വടവുകോട് -പുത്തൻകുരിശ്ശ് ,വാഴക്കുളം ,ചൂർണിക്കര ,ഇടത്തല ,കീഴ്മാട്,ചെങ്ങമനാട്,ശ്രീമൂലനഗരം,ആലങ്ങാട് ,കടുങ്ങല്ലൂർ,. ഏഴിക്കര ,കൊട്ടുവള്ളി ,നെടുമ്പാശ്ശേരി ,വരാപ്പുഴ , ചോറ്റാനിക്കര.