ജി സി ഡി എ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം...

കൊച്ചിയിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പ്രദേശത്തിന്റെ ആസൂത്രണ-വികസന അതോറിറ്റിയാണ് ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി (ജിസിഡിഎ). 632 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള കൊച്ചി സിറ്റി, കേരളത്തിന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനം, ചുറ്റുമുള്ള 6 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 25 ഇടപെടൽ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജിസിഡിഎയുടെ അധികാരപരിധി.

ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ


  • JNI stadium Kaloor

  • kettuvallam bridge

  • laser show

  • marine drive shopping complex

GOVERNANCE

ശ്രീ. എം. വി. ഗോവിന്ദൻബഹു. എൽ.എസ്.ജി.ഡി മന്ത്രി

ചെയർമാൻ ജി.സി.ഡി.എ.

ശ്രീ. അബ്ദുൽ മാലിക് കെ വിസെക്രട്ടറി ജി.സി.ഡി.എ.

News & updates

will update soon